Privacyverklaring Algemeen

Privacyverklaring Algemeen
PhotoPeloso.com streeft er naar persoonsgegevens zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt gewaarborgd. In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we dat doen. In alle gevallen houdt PhotoPeloso.com zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Toepassing
Op deze pagina vindt u een beknopte samenvatting van de privacyverklaring.

Verantwoordelijk voor persoonsgegevens
De persoonsgegevens die we van u ontvangen, bewaren we. Wettelijk gezien worden we daarmee ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. PhotoPeloso.com neemt deze verantwoordelijkheid serieus.

Beveiliging en toegang
We gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Ook zorgen we dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Hiervoor hebben we fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor bevoegde personen en het beveiligd verzenden van online formulieren. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders/voogd. Wij kunnen echter niet de leeftijd van bezoekers controleren, en raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Bewaartermijn
PhotoPeloso.com bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. Voor sommige gegevens geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar waaraan PhotoPeloso.com moet voldoen voordat tot verwijdering kan worden overgegaan.

Recht op aanpassing, inzage en verwijdering
Aanpassing
U kunt wijzigingen in uw persoonsgegevens doorgeven.
Inzage en verwijdering
U kunt op elk moment inzicht krijgen in uw persoonsgegevens die door PhotoPeloso.com worden verwerkt of ons verzoeken uw gegevens te verwijderen. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren; soms gelden wettelijke beperkingen. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden hiervan.

Verstrekking aan derden
PhotoPeloso.com schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening zo nodig derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van de verwerker. Al onze derden worden verplicht uw persoonsgegevens te beschermen.

Links naar derden
Onze website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Zij hanteren hun eigen privacy statements. Zorg ervoor dat u deze voorwaarden goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert op de website van een andere organisatie. PhotoPeloso.com is niet verantwoordelijk of aansprakelijk hoe deze derde partijen met uw persoonsgegevens omgaan.

Geheimhouding
PhotoPeloso.com is verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij over beschikt, uitgezonderd in die situaties waarin we een wettelijke verplichting hebben specifieke gegevens te delen met anderen.

Cookies
PhotoPeloso.com gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat op uw apparaat wordt opgeslagen en waardoor de website u herkent bij een volgend bezoek. Wij maken gebruik van functionele, analytische, en social media. Hieronder vindt u een korte uitleg over deze cookies.
Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert. Denk bijvoorbeeld aan de werking van onze contactformulier. Deze cookies worden standaard geplaatst.
Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Deze analytische cookies geven ons bijvoorbeeld inzicht in hoe vaak onze website wordt bezocht, naar welke informatie bezoekers op zoek zijn en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor weten we welke website-onderdelen populair zijn en op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. Analytische cookies worden standaard geplaatst.
Social media cookies
Deze cookies bieden extra functionaliteiten en helpen u informatie vanaf onze website met uw eigen online netwerk te delen.
Cookies uitschakelen of verwijderen
Bij een bezoek aan onze website plaatsen we automatisch functionele en analytische cookies. Deze kunt u niet uitschakelen. Wel kunt u bij een eerste bezoek, via onze cookiemelding, de overige cookies uitschakelen.

Vragen en klachten
Natuurlijk helpen we u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hebt u een vraag of klacht over naleving van dit reglement? Neem dan contact op via het Contactformulier.
Mocht u er desondanks toch niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de Privacywetgeving ook het recht om zich te wenden tot de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
PhotoPeloso.com behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring voor mogelijke veranderingen in ons beleid.