Photo Peloso

Photo Peloso

Natuur-, Reisfotografie en Reisboeken van Adriana Peloso

Fotograferen is voor mij het vastleggen van bijzondere momenten

die indruk op mij hebben gemaakt en van de schoonheid die overal om ons heen te zien is, mits wij er oog voor hebben. De tijd snelt voorbij, maar is het perfecte moment eenmaal vastgelegd, dan is dit voor altijd, ook nadat wij het ogenblik vergeten mochten zijn of zelfs indien wij er niet meer zullen zijn.

Mijn passie en inspiratie als fotograaf vind ik in de natuur, van het fotograferen van vogels, zoogdieren en landschappen, tot het vastleggen van een minuscuul diertje of bloemetje. Het vastleggen van abstracte vormen is mij niet vreemd net zo min als het fotograferen van mensen. Reizen in combinatie met fotografie maakt mij gelukkig en daar maak ik fotoboeken van als herinnering.

Alle foto’s op deze website zijn door mijzelf genomen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan bent u welkom mij dit via het contactformulier te laten weten.

Het auteurs- en verspreidingsrecht van alle foto’s berusten uitsluitend bij PhotoPeloso. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag u geen foto’s reproduceren, verzenden of opnemen in een database.